Wie bij ons een verblijf vastlegt, gaat automatisch akkoord met onze huisregels:
- Roken en wellness gaan niet samen, gelieve het binnengedeelte rookvrij te houden.
- Meegebrachte dranken zij niet toegestaan
- Verplicht gebruik van handdoek in onze sauna.
- Om hygiënische redenen dient U zich bij aanvang van de sauna beurt eerst te douchen.
- Het is verboden producten toe te voegen aan de Spa.
- Geen huisdieren toegelaten
- U dient de gehuurde uren te respecteren en tijdig het complex te verlaten anders zal een supplement aangerekend worden.
- Alle consumpties buiten deze gratis worden afgerekend aan het einde van uw bezoek.
- Sauna Bo-Site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het sauna complex en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Sauna Bo-Site zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.
- Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te blijven
- Bij schade aangericht aan ons complex, zal een schadevergoeding aangerekend worden.
- U dient minstens 3 dagen op voorhand te annuleren, indien dit niet het geval is krijgt U de rekening thuis gestuurd. U kan ook iemand anders in Uw plaats laten komen bv. Familie, vrienden …
Het gereserveerde einduur blijft behouden, ook indien je later bent aangekomen.


Wij wensen U een aangenaam verblijf in ons saunacomplex!


Toute personne qui effectue une réservation auprès de notre établissement marque automatiquement son accord avec notre règlement d’intérieur.
- fumer et bien-être ne vont pas de pair, veuillez ne pas fumer à l’intérieur de notre établissement.
- Il est interdit d’apporter des boissons.
- L’utilisation d’une serviette est obligatoire dans notre sauna.
- Pour des raisons d’hygiène, nous vous demandons de prendre une douche avant la session de sauna.
- Il est interdit d’ajouter des produits dans notre spa.
- Les animaux domestiques sont interdits.
- Prière de respecter les heures de location et de quitter le complexe en temps utile, à défaut de quoi un supplément vous sera compté.
- Toutes les consommations, sauf celles gratuites, seront réglées à la fin de votre visite.
- Sauna Bo-Site décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommage physique ou matériel, de perte de biens ou d’utilisation erronée de notre complexe et ne pourra jamais être mis en demeure. Sauna Bo-Site ne sera pas tenu de payer des indemnités.
- Les enfants doivent rester sous la surveillance d’un adulte.
- Tout dégât causé à notre complexe fera l’objet d’une indemnité.
- Toute annulation se fera au moins 3 jours à l’avance. A défaut, les frais vous seront envoyés à domicile. Vous pouvez laisser quelqu’un d’autre venir à votre place, votre famille, vos amis, …
L’heure de fin reste maintenue, également lorsque vous êtes arrivé en retard.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre complexe sauna!